Wat we voor je doen

Wat kun je verwachten van DataMind Your Business? 

‘Je organisatie zich helpen voorbereiden op een meer data-gedreven werkwijze’. ‘Beginnen bij de mensen’. ‘Medewerkers, management en directie meenemen naar meer data-maturity’… Mooie termen, maar wat doet DataMind Your Business nou precies voor je? Dat lees je hier.

Assessment:
Laten we eerst eens kijken waar je staat!

Het ‘data maturity assessment’ helpt om in beeld te krijgen hoe ver je organisatie is op het gebied van data-gedrevenheid, en waar de ambitie ligt. We krijgen antwoorden op vragen als:

1) Waarom wil je data-gedreven werken? 
2) Wat is de visie & strategie m.b.t. data-gedreven werken?
3) Hoe wil je waarde realiseren met behulp van data?
4) Wie is (eind)verantwoordelijk voor data & analytics? Is er een ‘kernteam’ die zorgt dat samenwerking tussen de diverse afdelingen wordt gerealiseerd?

In het assessment kijken we naar medewerkers, technologie, processen, organisatiedynamiek en strategie.

Dankzij het assessment krijg je inzicht in hoe ‘volwassen’ de organisatie is en hoe gedreven zij is om te groeien naar een data-gedreven cultuur.

Data Strategie definiëren

Wat is de langetermijnvisie op data-gedreven werken, en is die in lijn met de langetermijn business-doelstellingen van de organisatie? 

We helpen om te komen tot een data-strategie die haalbaar en realistisch is, die draagvlak binnen de organisatie creëert en die zorgt voor commitment.

Compelling data story schrijven

Een goed en aansprekend ‘data-verhaal’ helpt obstakels in de organisatie weg te nemen. Het biedt context en perspectief voor alle medewerkers, management en directie. De compelling data story wordt geschreven in een voor iedereen begrijpelijke en gemeenschappelijke taal van de organisatie. Zo kunnen alle medewerkers deze eenduidig uitdragen.

De compelling data story neemt iedereen in de organisatie mee, in de taal van de organisatie zelf.

En verder?

DMYB kan de organisatie begeleiden, met:

  • schrijven van het roll-out plan
  • programma management
  • coaching & begeleiding
  • opzetten van een data literacy programma
  • stress-testen van bestaande programma’s op specifieke thema’s om versnelling te maken.
goed verhaal over data-gedrevenheid


We blijven naar wens begeleiden, met coaching en programma-management.

wat leren managers

Of liever eerst een stapje terug?

Is deze aanpak nog een brug te ver voor jouw organisatie, dan kunnen we samen eerst een onderzoek doen om intern draagvlak te creëren. Dit resulteert in een plan om directie en stakeholders mee te nemen in de urgentie van de ontwikkeling naar data-gedreven werken.