Wat we voor je doen

Wat kun je verwachten van DMYB? 

‘Je organisatie zich helpen voorbereiden op een meer data-gedreven werkwijze’. ‘Beginnen bij de mensen’. ‘Medewerkers, management en directie meenemen naar meer data-maturity’… Mooie termen, maar wat doet DataMind Your Business nou precies voor je? Dat lees je hier.

Assessment

Het ‘data maturity assessment’ helpt om in beeld te krijgen hoe ver je organisatie is op het gebied van data-gedrevenheid, en waar de ambitie ligt. We krijgen antwoorden op vragen als:

1) Waarom wil je datagedreven werken? 
2) Wat is de visie & strategie m.b.t. datagedreven werken?
3) Hoe wil je waarde realiseren met behulp van data?
4) Wie is (eind)verantwoordelijk voor data & analytics? Is er een ‘kernteam’ die datagedreven initiatieven coördineert en in lijn brengt met businessdoelstellingen?

In het assessment kijken we juist naar de samenhang tussen de thema’s als: medewerkers, technologie, processen, organisatiedynamiek en bedrijfsstrategie.

De output is een inschatting van de huidige situatie en daarbij advies over vervolgstappen.

Data Strategie

Hoe plot ik de businessdoelstellingen in een dataperspectief? Welke processen lenen zich voor nu het meest voor optimalisatie vanuit ‘data insights’, hoe vertalen we deze naar een Proof of Concept (POC) om succes te genereren. We creëren gezamenlijk een datastrategie die haalbaar en realistisch is, met daarbij draagvlak en commitment in de organisatie.

Compelling data story schrijven

Een goed en aansprekend ‘data-verhaal’ helpt obstakels in de organisatie weg te nemen. Het biedt context en perspectief voor alle medewerkers, management en directie. De compelling data story wordt geschreven in een voor iedereen begrijpelijke en gemeenschappelijke taal van de organisatie. Zo kunnen alle medewerkers deze eenduidig uitdragen.

De compelling data story neemt iedereen in de organisatie mee, in de taal van de organisatie zelf.

En verder?

DMYB kan de organisatie begeleiden, met:

  • schrijven van het roll-out plan
  • programma management
  • coaching & begeleiding
  • opzetten van een data literacy programma
  • stress-testen van bestaande programma’s op specifieke thema’s om versnelling te maken.
goed verhaal over data-gedrevenheid


We blijven naar wens begeleiden, met coaching en programma-management.

wat leren managers

Of liever eerst een stapje terug?

Is deze aanpak nog een brug te ver voor jouw organisatie, dan kunnen we samen eerst een onderzoek doen om intern draagvlak te creëren. Dit resulteert in een plan om directie en stakeholders mee te nemen in de urgentie van de ontwikkeling naar data-gedreven werken.