Traineeship - Info voor opdrachtgevers

Focus van het traineeship Data Scientist / Data Analist: 

• dagelijks toepasbare inzichten uit data
• verbinding tussen de verschillende afdelingen in de organisatie

Het traineeship van DataMind Your Business is gericht op dagelijkse praktische toepassingen van inzichten die verkregen zijn uit data. Verbinding van verschillende afdelingen in lijn met de data-strategie wordt sterk gestimuleerd. Managers van toonaangevende organisaties geven tijdens het traineeship een inkijkje in hun eigen data-gedreven ambities en realisaties. Zo leren de trainees van de ervaringen van anderen. Belangrijk,  want een data-gedreven ontwikkeling van een organisatie gaat gepaard met vallen en opstaan.

Inhoud van het traineeship

Het traineeship beslaat een periode van 1 à 2 jaar. De eerste maand is fulltime. De trainees starten met een intensieve bootcamp. Daarna hebben zij elke maand een terugkomdag en externe coaching en begeleiding.

Na afloop van het eerste jaar is de trainee opgeleid tot junior data-scientist. Gedurende het tweede jaar vindt een verdieping plaats op het gebied van data science.

Het traineeship voorziet in:

 • Kennis rondom noodzaak en waarde van een data-strategie
 • Implementatie van data-gedreven werken
 • Verdieping en achtergronden rondom data-management, -governance en -analyse
 • Een leercurve passend bij de (levens)ervaring en dagelijkse praktische toepassingsmogelijkheden
 • Ontwikkelen van beter inzicht in de eigen talenten door de trainees.
data trainees opleiden

Goed opgeleide en voorbereide young professionals die helpen om jouw organisatie meer data-gedreven te maken

Het opleidingsprogramma in jaar 1 bestaat uit:

 • Introductie SQL
 • Power BI vaardigheden
 • Data modelleren
 • Scrum training
 • Organisatie en architectuur van data
 • Data visualisatie
 • Introductie in ETL
 • Introductie Python
 • Data-strategie ontwikkeling
 • Data-gedreven operating model
 • Maximale waarderealisatie
 • Data-gedreven cultuur
 • Data-gedreven organisatie
 • Visie & leiderschap
 • Kennisdeling
 • Interactie met domein c.q. eindgebruikers
 • Persoonlijke ontwikkeling
cases

Aan het werk in jouw organisatie

De trainees gaan aan het werk bij bedrijven en organisaties die zich meer willen toeleggen op een data-gedreven ontwikkeling. Organisaties die professionals zoeken die streven naar beheersing van het logische denken, maar die ook de verbinding kunnen maken met afdelingen en interne klanten om inzichten in de keten toe te kunnen passen.

De trainees worden ingezet op basis van detachering met een optie tot een vast dienstverband bij de opdrachtgever na afloop van het traineeship.

De trainees worden geworven en geselecteerd specifiek voor jouw organisatie. Jouw organisatie speelt dan ook een rol in het selectieproces voordat de kandidaat definitief wordt toegelaten tot het traineeship.