“Ondernemingen investeren fors in digitale transformatie. Gemiddeld 70% van deze projecten mislukken doordat organisaties prioriteit geven aan investeringen in technologie en minder aandacht besteden aan de cultuur. Een goede datacultuur is het geheim achter het succes van de digitale transformatie van een organisatie.”


DataMind Your Business is een ‘data strategy firm’, gespecialiseerd in het ontwikkelen van een data strategie en het implementeren hiervan in de cultuur van de organisatie.

DMYB

Hoe DataMinded ben jij?

Een data-gedreven organisatie is een
succesvolle onderneming!

Ondernemingen worden steeds sneller met digitale innovaties van derden geconfronteerd. Veel van deze innovaties zijn data-gedreven. Om de concurrentie voor te blijven is het ontwikkelen van innovatieve, data-gedreven businessmodellen essentieel.

De kritische succesfactor ligt in de juiste Data Mindset bij de medewerkers die alle disciplines verbindt. Deze Mindset wordt gevoed door een gemeenschappelijke taal. De gemeenschappelijke taal voedt de data-gedreven cultuur in een organisatie.

De gemeenschappelijke taal is de moedertaal van de organisatie die het eigen verhaal rondom data, analytics en waarde creatie vertelt. Een taal die alle relevante betrokkenen van nature begrijpen en spreken: van data-scientist, business unit manager, uitvoerenden, tot en met directie.

De Compelling Data Story is het antwoord op de vraag: “Hoe dragen data en analytics bij aan het creëren van waarde”, geschreven in de moedertaal van jouw organisatie.

DataMind Assessment

Wat is de cultuur en de moedertaal van de organisatie? Wat zijn de bestaande businessmodellen en waarom is hier voor gekozen? Wat is het ambitieniveau van management en directie? Van welke eco-systemen maakt de organisatie gebruik?

DataMind Strategy

Onze aanpak is gefundeerd op de door Harvard University ontwikkelde en bewezen ‘Program on Negotiation’ (PON). Een doordachte strategie vormt de basis voor een data-gedreven onderneming die wendbaar, veerkrachtig en dus succesvol is.

DataMind Story

Vertaling van de strategie naar de Compelling Data Story in de moedertaal van de organisatie. Afgestemd op het kennisniveau en de betrokkenheid van de gehele organisatie creëren we een data-gedreven cultuur die het succes van de onderneming verhoogt.

Wat is de kritische succesfactor voor
de data-gedreven onderneming?

Benieuwd naar de visie van de branche organisatie DDMA?
Klik op onderstaande link om Diana Janssen, voorzitter van de DDMA, te zien en te horen tijdens een paneldiscussie rondom de data-gedreven onderneming.
Georganiseerd door Graydon en DMYB.

Bekijk video

Luc Schrover - Managing Director TU Delft VG

"De aanpak van DataMind Your Business snijdt hout als het gaat om het neerzetten van de juiste DataMindset. Echt een verademing, omdat ze beginnen bij de mens en niet bij de techniek of het algoritme"

DataMind Your Business

Bedrijven in Nederland besteden miljoenen euro's aan digitale transformatie. Toch mislukt 70 procent van alle digitale transformatieprojecten, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IDC. Organisaties geven prioriteit aan investeringen in technologie en besteden minder aandacht aan de cultuur. Een goede datacultuur is echter het geheim achter het succes van de data-gedreven onderneming. Zonder goede datastrategie en -cultuur kan een organisatie niet profiteren van de mogelijkheden om te innoveren met data. Wanneer technologie wordt geïmplementeerd om de waarde van data te maximaliseren, is het belangrijk dat management en directie haar bestaande cultuur tegen het licht houdt om het rendement van hun investering te maximaliseren.

Hoogleraar Frans Feldberg doet als professor Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam al jaren onderzoek naar de rol van data als ‘driver’ van innovatie. Volgens hem wordt er bij een goede datacultuur in een organisatie een gemeenschappelijke taal gesproken. “Binnen zo’n organisatie is een gemeenschappelijke taal en houding ontwikkeld om de mogelijkheden die data en analytics bieden maximaal te benutten. De technologie is daar slechts een klein onderdeel van. De kritische succesfactor ligt in de juiste mindset bij de medewerkers die de verschillende disciplines verbindt. Deze mindset wordt gevoed door een gemeenschappelijke taal.” Hij ziet dat vrijwel iedereen geïnteresseerd is in data, maar dat businessmensen vaak andere vragen stellen dan IT’ers.(Bron: ICT Magazine)

Volgens Feldberg moet je die gemeenschappelijke taal zien als een gedeeld begrippenkader om met elkaar het verhaal rondom data, analytics en waardecreatie te kunnen vertellen. “Een taal die alle relevante betrokkenen begrijpen en spreken, van data scientist, business unit manager, uitvoerenden, tot en met de raad van bestuur. Deze taal draagt bij aan het voeren van het juiste gesprek: hoe dragen data en analytics bij aan het creëren van waarde, wat betekenen ze voor ons businessmodel, voor mijn dagelijkse praktijk? Vanuit dit gemeenschappelijke referentiekader kun je bepalen wat belangrijke databronnen zijn, welke activiteiten je onderneemt, bijvoorbeeld op het gebied van AI, en welke partners cruciaal zijn om je doelen te bereiken.”

Roon Hulshoff

Relaties

Roon is een data professional in hart en nieren. Hij heeft aan de baken gestaan van bedrijven als SIZO, Cendris en PostNL Data Solutions. Roon is de drijvende motor achter DMYB. Hij is intuïtief sterk om veranderings-processen in te zetten en heeft veel ervaring om de DataMindset van organisaties op een hoger plan te krijgen. Hij weet mensen bijeen te brengen, te enthousiasmeren en te stimuleren om het onontgonnen data potentieel te identificeren en praktisch in te zetten. Roon komt uit de trainingssector waar hij zijn passie heeft gevonden in het vrijmaken van menselijk en organisatorisch potentieel op weg naar groei. DMYB geeft hem veel energie en passie.

In zijn vrije tijd bezoekt hij veel klassieke concerten en maakt hij zich verdienstelijk als commissielid bij het Genootschap van Sint Jacob. Als pelgrim maakt hij graag lange fietstochten naar Santiago de Compostella of elders.

Nathan Kotek

Strategie

Nathan is een strategie en positionering expert met als passie het helpen van ambitieuze organisaties met het realiseren van hun ambities. Hij heeft veel nationale en internationale ervaring met het helpen ontwikkelen en formuleren van data business modellen.
Nathan houdt zich met de grote lijnen bezig en komt snel tot de kern van complexe vraagstukken.

Nathan is actief in de advisory board van verschillende technology bedrijven en houdt zich naast DMYB bezig met positioneringwerk en Fusie & Overname dealmaking. Hij startte zijn carrière bij Forrester Research en werkte later voor Yankee Group. Nathan heeft organisatie kunde gestudeerd in Amsterdam. In zijn vrije tijd rijdt hij graag motor en brengt hij graag tijd door met zijn vrouw en vier kinderen.

Frank Osinga

Operations

Na jaren te hebben gewerkt als operations manager en partner bij diverse marketing- en reclamebureaus, voelt hij haarfijn aan wat er nodig is om mensen met elkaar samen te laten werken. Kent het klappen van de zweep als het gaat om een visie en strategie vertalen naar de dagelijkse praktijk. Is sterk in de aansturing van de (project-)teams voor het gewenste resultaat. Door zijn ervaring als partner in de headhunting, weet hij de juiste match te maken tussen doelstelling, benodigde mensen, het gewenste resultaat en het haalbare tempo van de marsroute.

Hoe dataminded ben jij?