Onze aanpak

Op naar een data-gedreven cultuur. Zo doen we dat.

DataMind Your Business begint bij de mensen. Niet bij de cijfers of het algoritme. Niet bij de processen, systemen en de juiste flow van de informatiestromen. Die zaken zijn allemaal te regelen met behulp van techniek, code en ratio. Die komen wel voor elkaar met een logische aanpak.

De menselijke factor

Wij kijken naar de menselijke factor. De emotie, de erkenning voor eerdere inspanningen en de expertise die de medewerkers hebben opgebouwd. De uitdaging is om de aanwezige domeinkennis te vertalen naar toepasbare en schaalbare data, en om zo mensen en organisatie meer data-gedreven te maken.

Niet controleren maar stimuleren

Bij medewerkers ontstaat weerstand als data slechts wordt ingezet als controleinstrument. In een data-gedreven organisatie werkt data verbindend en stimulerend. Zo gaat data voor je werken!


In een data-gedreven organisatie werkt data verbindend en stimulerend.