Werkgeluk voor alle IT’ers, elke dag opnieuw!

Seven Stars

Werkgeluk voor alle IT’ers, elke dag opnieuw! Als onafhankelijke IT-flex regisseur verbindt Seven Stars talentvolle IT-professionals, ambitieuze opdrachtgevers en gespecialiseerde partners met elkaar. Hiermee creëert zij werkgeluk door vanuit oprechte aandacht én een sprankelend proces de perfecte match in IT te realiseren.

Kennis van en binding met de IT-professionals, partners en opdrachtgevers zijn daarin de grootste asset om de perfecte match te maken. Zonder toegepaste kennis uit data over de IT-professionals, partners en opdrachtgevers, is er geen sprake van persoonlijke relevantie.

Om als IT-flex regisseur koploper te zijn is een proactieve inzet en kennis van data nodig. Daarmee kan op een schaalbare wijze talent ontsloten en verbonden worden. Zo ontstond de wens voor een meer data-gedreven organisatie.

Onze aanpak

De benadering van DMYB bestond uit 3 delen: 

01

Een gestructureerd assessment met questionnaires en organisatiebrede interviews vanuit het DMYB raamwerk uitgewerkt in heldere en concrete bevindingen en aanbevelingen

02

Strategie workshops waarbij de diverse canvas modellen o.b.v. het assessment en expertise van DMYB op maat zijn gemaakt om efficiënt en effectief de data-strategie te ontwikkelen

03

De vertaling hiervan in een verbindende en inspirerende storyline voor de organisatie: ‘de compelling data story’, om zo antwoord en richting te geven op de ‘waarom – hoe – wat’ vraag van deze strategie

Oplossing

Vanuit het assessment en de aanwezige missie en visie, was er een helder beeld wie Seven Stars wil zijn en waar zij zich bevindt. Om deze ambitie waar te maken heeft DMYB de bedrijfsstrategie vertaald naar een data perspectief. Zo gaf zij richting aan de data-strategie ‘data-gedreven personalisatie’. Door het aanbrengen van samenhang tussen de diverse data-gedreven thema’s in de uitgezette lijn zijn de concrete doelen uitgewerkt in een roadmap. Hierdoor is er een helder beeld waar de organisatie voor staat en waar zij stapsgewijs naar toe wenst te gaan. Door verbinding van de data-gedreven thema’s met de interne organisatie via de ‘compelling data story’ is er inzicht, duidelijkheid en vertrouwen in wat er gaat gebeuren in de data-gedreven koers.

Impact voor de klant

De door Seven Stars ontwikkelde missie en visie werd vertaald door DMYB en het management team naar de data-strategie ‘data-gedreven personalisatie’ als afgeleide van de bedrijfsstrategie. Deze gaf precies weer hoe zij ‘we make IT spark’ toekomstbestendig kunnen inzetten. Dit aan de hand van een concreet plan voor data-gedreven werken voor de aankomende 3 jaar. In de roadmap zijn de ‘data rocks’ benoemd in lijn met het data-gedreven perspectief. Dit vergezicht is de lijmlaag die alle onderdelen met elkaar verbindt. De verbinding van de data-strategie met de organisatie werd prachtig verbeeld in de compelling data story zodat iedereen, vanuit (eigen) leiderschap, geïnspireerd een bijdrage wil leveren. Zo was er draagvlak voor de urgentie die deze verandering met zich meebrengt, om gezamenlijk en over de afdelingen heen, de noodzakelijke stappen te zetten.

Quote Seven Stars

“Om als IT-flex regisseur koploper te zijn en te blijven, is een proactieve inzet van data nodig. We willen op een schaalbare wijze persoonlijk zijn met de inzet van data om talent te verbinden en te ontsluiten. Door de ontwikkeling van een data-strategie is onze visie op persoonlijk werkgeluk méér dan ooit toekomstbestendig. Hierdoor kunnen we schaalbaar persoonlijk talent verbinden en werkgeluk vergroten. Zodat we nu, maar zeker ook straks, kunnen zeggen: ”we make IT spark”.

Wat wij het meest waarderen in de samenwerking met DMYB is dat zij ons op een fijne pro-actieve wijze hebben meegenomen in deze voor ons zeer belangrijke ontwikkeling. Hun werkwijze gaf uitdrukkelijk blijk van ervaring en expertise. Hierdoor konden wij in een ontspannen sfeer en vol vertrouwen gezamenlijk werken aan onze toekomstbestendige organisatie.”

Mike Verheijen, CFO Seven Stars
Ronald Raidt, CCO Seven Stars
Corianna Geersing, CPO Seven Stars

Neem contact op!

Ben je benieuwd  wat wij voor je kunnen doen, heb je een concrete vraag of wil je een vrijblijvend goed gesprek over ‘meer data-gedreven worden’? We komen graag met je in contact.