Van data naar daden

Leiders zullen data-kansen steeds meer gaan benutten, om positief verschil te maken en zich te onderscheiden van de concurrentie. De impact van data-gedreven werken is groot; het schept kansen voor optimalisatie van besluitvormingsprocessen, de operatie en uiteraard klantbeleving. Daarmee raakt het onderwerp data het hart en de aorta van bedrijven en organisaties.

In bijna alle gevallen speelt data een belangrijke rol bij besluitvorming, verbetering en innovatie. Het echte goud is echter niet de data zelf, maar de toepassing ervan. Dat is dan ook exact de reden dat een positieve ‘data beleving’ een prominente rol moet gaan spelen om niet zozeer controlerend maar stimulerend te werken.  Zo kan het ‘nieuwe goud’ dus slim en creatief bijdragen aan de groei van mensen en bedrijven, in alle geledingen van organisaties.

Maar hoe doe je dat? Om data-inzichten end-2-end toe te kunnen passen is het belangrijk dat alle betrokkenen in de keten de waarde van data kunnen zien. Daar wringt hem vaak de schoen. De afstand tussen data-specialisten en de (domein/eind) gebruikers is vaak groot. Hoe dan ook is er een mindset verandering nodig die van alle betrokkenen inzet vergt.

Het opzetten van een ‘bewust data bekwaamheid’ programma voor data-gebruikers, -makers, -facilitators, en eindgebruikers is dan ook noodzakelijk. Slechts een deel van de organisatie hierin meenemen zorgt slechts voor silo-denken. Dat is dan ook de reden dat de gehele organisatie dit in alle facetten moet begrijpen én uit kunnen dragen. Zodoende is een optimaal benodigde ‘data-gedreven dekking’ aanwezig binnen de organisatie om structureel op veranderende klant -en marktbehoeften in te kunnen spelen.

In de visie van DMYB kan een organisatie niet zonder een breed verbindende data-gedreven laag, om gestelde doelen vanuit het programma te realiseren. Een ontwikkeling rondom data-bewustwording en creatie van een data-mindset, vanuit onderlinge verbinding, inspiratie, training & educatie voor alle betrokkenen in de organisatie om zo de ‘why-how-what’ van de data-gedreven vraag bij klanten en de markt te kunnen beantwoorden.

Dit betekent dat non-data gebruikers worden geïnspireerd en meer bewust worden van waarde creatie vanuit data-inzichten en hoe deze toe te passen in end-2-end processen. De data-gebruikers (makers, beheerders) te voorzien van context en perspectief hoe klanten de (inzichten uit) data integreren c.q. toepassen in processen. Zo begrijpen partijen elkaar beter en kunnen inzichten daadwerkelijk worden vertaald naar toepasbare actionable insights die inspelen op de data-gedreven klantbehoefte.

Insight Driven organizations outperform competition.
It’s mainly a cultural thing! The rest is easy…”
Deloitte Survey

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl