Stresstesten van de data-strategie

Use Case

 
Door de directie is ruim een jaar geleden een keuze gemaakt om wendbaarder, veerkrachtiger en sneller in te kunnen spelen op klantbehoeften en veranderende behoeften in de markt. Hierbij is onder andere gekozen voor een (meer) data-gedreven organisatie als middel om deze doelen te realiseren.

Er is extern advies ingewonnen en men heeft goed nagedacht over deze ontwikkeling. Nadien is een taskforce opgesteld om deze ontwikkeling gestalte te geven over de diverse pilaren en disciplines. Deze taskforce richt zich op de diverse speerpunten zoals de organisatie rondom projecten, processen, afdelingen, systemen, tooling, opleiding, etc. Echter ondanks al deze voorbereiding en inspanningen worden doelstellingen niet behaald en blijft progressie achter. Hierdoor raakt de taskforce gefrustreerd en blijft de organisatie wachten, en dat bevordert de adoptie van het data-gedreven werken niet.

Meest voor de hand liggend is hier dan simpelweg meer energie te steken in benoemde speerpunten. Maar soms is het goed om te spiegelen welke keuzes toen zijn gemaakt en of deze nog steeds opportuun zijn én in hoeverre deze praktisch toepasbaar zijn in de huidige organisatie met de bestaande afdelingen. Iets dat nogal eens over het hoofd wordt gezien.

StressTest

 

De taskforce had behoefte aan spiegelsessies, een zogenaamde stresstest. “Hebben wij zaken over het hoofd gezien, op delen ergens te weinig aandacht aan geschonken? Wat zijn de consequenties zijn van eerder gemaakte keuzes – met de toen beschikbare inzichten – geplot op de huidige (potentiële) operationele obstakels?”

Thema’s om versnelling te kunnen maken:

 
  1. Leiderschap: visie en aansturing
  2. Strategie: impact op strategie & beleid van de organisatie
  3. Technologie: data, infrastructuur, systemen
  4. Proces: van data naar inzicht naar waarde
  5. Organisatie-dynamiek: cultuur en veranderbereidheid
  6. Medewerker: type en niveau, mate van samenwerking

Werkwijze & uitkomst

 

De taskforce gaf aan op welke onderdelen zij ondersteuning wensten, zodat er in de voorbereiding deze thema’s konden worden belicht vanuit de totale strategie. Met behulp van interviews en kleine workshops zijn deze in een paar dagdelen uitgewerkt en teruggekoppeld aan de taskforce.

In dit geval waren alle rationele en logische componenten meer dan voldoende uitgewerkt. Het grootste obstakel lag besloten in de gap tussen afdelingsdoelen en plannen versus het vergezicht vanuit de data-strategie. Deze waren voornamelijk opgesteld vanuit de ‘oude’ en niet de ‘gewenste’ situatie. Hierdoor zaten lijnmanagers en medewerkers in een spagaat en vanuit de profielen van deze mensen reageerden ze overeenkomstig op deze verandering die in hun optiek niet volledig was en onvoldoende erkenning gaf van de toegevoegde waarde van de afdeling.

Door hierin meer inzicht te verschaffen was er een functioneel en constructief fundament gelegd voor een ander gesprek. Deze gesprekken werden begeleid door een interne campagne om meer context en perspectief te bieden over de data-gedreven koers en werd er impact gemaakt. Zo was er een mooie mix van logische maar ook magische componenten om de data-gedreven ontwikkeling een versnelling te geven.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl