Inzichten uit data toepassen in de praktijk

De daadwerkelijke waarde van ‘data-gedreven werken’ komt tot uiting als op basis van de verkregen inzichten, besluitvorming acties volgen, die zich richten op waarderealisatie, met een sterke focus op klantbehoefte en eindgebruiker. Welke vragen zijn dan van belang om te stellen aan jezelf en de organisatie om vast te stellen hoe inzichten uit data kunnen worden toegepast?

 • Welke data-gedreven projecten zijn nu lopende binnen de organisatie?
  • Is er een eenduidig overzicht van alle voltooide en lopende data-gedreven projecten binnen de organisatie?
  • Op welk niveau binnen de organisatie wordt dit overzicht bewaard en beschikbaar gesteld?
 • Op welk niveau worden data-gedreven projecten gestart?
  • Sluit het gekozen data-gedreven niveau aan bij de ­maturity van de organisatie en de data-gedreven vaardigheden?
 • Op welk niveau worden data-gedreven inzichten gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming?
  • Sluit het gekozen niveau aan bij de door de besluitvormer gewenste, ondersteunende rol?
 • Welke data-gedreven technieken worden gebruikt en wie is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van deze technieken?
  • Worden de juiste technieken toegepast voor het verkrijgen van de gewenste inzichten?
  • Hoe worden veelbelovende nieuwe technieken geïdentificeerd en geïntroduceerd binnen de organisatie?
 • Waar binnen de organisatie en hoe worden data-gedreven tools ontwikkeld?
  • Op basis van welke criteria worden data-gedreven tools ontwikkeld?
  • In hoeverre worden ontwikkelde tools gedeeld binnen de organisatie?

Deze en andere vragen maken deel uit van het DataMind Assessment om beeld te krijgen bij het maturity niveau en het engagement van de organisatie op weg naar een data-gedreven onderneming.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl