Hoe creëer je actionable insights?

De daadwerkelijke waarde van ‘data-gedreven werken’ komt tot uiting als op basis van de verkregen inzichten, besluitvorming acties (actionable insights) volgen, die zich richten op waarderealisatie, met een sterke focus op klantbehoefte en eindgebruiker.

Welke vragen zijn dan van belang om te stellen aan jezelf en de organisatie om vast te stellen hoe inzichten uit data kunnen worden toegepast?

 • In hoeverre worden besluiten ondersteund door inzichten verkregen uit data?
  • Wat is de beoogde impact van data-inzichten op het besluitvormingsproces
  • In welke processen worden data-inzichten gebruikt?
 • Welke plannen zijn aanwezig om meer besluitvorming & KPI’s te baseren op data?
  • Zijn er specifieke processen geïdentificeerd waarin de wens bestaat om data-inzichten te gebruiken?
  • Welke inzichten zijn nodig om deze besluitvorming en KPI’s te ondersteunen?
 • Wordt er getoetst of data-inzichten van de kwaliteit zijn die door de besluitvormer benodigd is?
  • Welke methodes worden ingezet om de relevantie van het inzicht op het te nemen besluit te garanderen?
  • In hoeverre worden analytics en domein experts hiervoor geraadpleegd?
 • Staat de organisatie open voor het gebruik van voortschrijdende inzichten in besluitvorming?
  • Zijn er projecten gaande of geopperd om met voortschrijdende inzichten te experimenteren?

Deze en andere vragen maken deel uit van het DataMind Assessment om beeld te krijgen bij het maturity niveau en het engagement van de organisatie op weg naar een data-gedreven onderneming.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl