Het data-gedreven bewustzijn ontwaakt

De ontwikkeling van een data-gedreven onderneming binnen de digitale transformatie vergt een radicale omslag die tegelijkertijd eenvoudig is en weinig tijd in beslag neemt. Het is namelijk een keuze om het anders te willen doen en de traditionele denkbeelden los te laten. Wellicht noodgedwongen vanwege de vele innovaties die vandaag de dag veelal data-gedreven zijn. Maar zeker ook omdat er een soort breed ‘data-gedreven bewustzijn’ is ontwaakt die een vorm moet krijgen. Een vorm die past bij de ambitie, kennisniveau en betrokkenheid van de organisatie en die nu ruimte vraagt om hiermee te kunnen experimenteren.

Veel organisaties zijn simpelweg op de ‘big data hype’ ingestapt zonder überhaupt na te gaan of het relevant is, toegevoegde waarde biedt of bij de organisatie past. Technologie en de daaraan gekoppelde processen waren leidend en passende bij een hiërarchische structuur met een sterk controlerend karakter. Een overkoepelende (data-gedreven) visie en strategie ontbrak waardoor er geïsoleerde (data-) silo’s zijn ontstaan vanuit het streven om maar te voldoen aan een nieuwe implementatie of een re-shape van processen. We hebben het allemaal gedaan en zijn er in feite niets wijzer van geworden.

Onderzoek toont aan dat silo-denken het grootste obstakel is van de data-gedreven organisatie. Dan is het belangrijk om afdelingen, teams en medewerkers met elkaar te verbinden om zo samen te kijken naar wat ‘data-waarachtig’ is en los te laten wat niets toevoegt. Door eenvoudigweg met elkaar in gesprek te gaan kun je achterhalen welke data-inzichten nodig zijn, afgestemd op klantbehoefte en de eindgebruiker.

Met het herkennen en erkennen van de toegevoegde waarde van data-inzichten die specifiek toepasbaar zijn ontstaan er denkbeelden die voorheen opgesloten zaten in systemen, processen en afdelingen. Hierdoor ontstaat er een andere dynamiek en komt er een enorme hoeveelheid enthousiasme en positieve energie los die vraagt om ingezet te worden in de ontwikkeling naar de data-gedreven organisatie.

Het ‘data-inzicht potentieel’ dat verstopt zat en door de waan van de dag over het hoofd werd gezien is nu (weer) gevonden. Dit kan wortelen en beklijven vanuit een ‘Compelling Data Story’ waardoor het letterlijk centraal staat in het denken, doen en handelen van alle medewerkers. Het vertrouwen binnen de gehele organisatie groeit omdat deze optimalisatie ontwikkeling dus alles zegt over wat de organisatie zelf in zich heeft en voortbrengt.

De organisatie neemt dan als collectief de beslissing om een beweging op gang te brengen, doordat ze blijk geeft vanuit een ‘data-gedreven bewustzijn’ meer inzicht en kennis te willen verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen. Verantwoordelijkheden kunnen dan laag in de organisatie worden belegd in de zogenaamde zelfsturende teams. Dit is mogelijk doordat management en directie vertrouwen heeft én in control is omdat zij breed gebruik maken van ‘actionable insights’, gebaseerd op betrouwbare data en gericht op directe (proces) actie of besluitvorming.

Vanuit het creatieve proces kunnen teams direct schakelen met klanten en de markt en ontvangen daardoor direct feedback op de door hen ontwikkelde producten en diensten. Zo groeien klanten mee in deze ontwikkeling én ontplooien medewerkers zich sneller wat de organisatie direct ten goede komt. Hierdoor is zij wendbaar, veerkrachtig en in staat om snel te acteren in een continue veranderende markt.

De onderneming zal door de data-gedreven organisatie optimaal profijt hebben van deze efficiency slag en hoge mate van effectiviteit. Omzet en marge zullen stijgen waardoor de aantrekkelijkheid voor ‘high-potential medewerkers’ en investeerders sterk wordt verhoogd.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl