Het beste startmoment voor de data-gedreven onderneming

Ondernemingen worden steeds vaker geconfronteerd met digitale innovaties van derden. Veel van deze innovaties, vaak uit onverwachte (tech) hoek, zijn data-gedreven en dat maakt onrustig. De ontwikkeling van een datavisie- en strategie brengt rust en maakt dat in het juiste tempo de verandering in de organisatie kan worden doorgevoerd om de concurrentie het hoofd te bieden en leidend te zijn in de branche.

Voorbeeld
De directie van een bedrijf is al meer dan geruime tijd bezig met de afweging dat zij zich meer data-gedreven willen organiseren. Men realiseert zich echter heel goed dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de aanwezige informatie en inzichten en dat de organisatie veel efficienter en effectiever kan worden bestuurd. “We worden geleefd door de dagdagelijkse operatie en weten dat we iets laten liggen. Punt is dat we niet goed weten waar we aan beginnen, hoeveel tijd dit ons gaat kosten die hoe dan ook ten koste gaat van de beschikbare capaciteit”. Herkenbaar?

Onderbouw feitelijk jouw keuze
Eigenlijk niet meer dan logisch en ook passend bij de richting die je op wilt gaan, begin gewoon met de eerste stap. Maak inzichtelijk waar je staat, waar je naar toe wilt gaan en zorg voor een feitelijke onderbouwing van de keuze om vervolgstappen te zetten in deze transformatie. Voor jezelf en de organisatie. 

Een eenvoudig hulpmiddel bij deze keuze is een assessment*. Hierbij kijken we gezamenlijk o.a. naar:

  • Toekomstbeeld: waarom data-gedreven werken, wat is het eigenlijk en hoe dichtbij is het voor ons?
  • Visie & strategie: ambitie inventarisatie, voorwaarden strategie definities/kaders om missie en visie te behalen, MT-committment
  • Gemeenschappelijke taal: welke gemeenschappelijke taal spreek je en op welke cultuurwaarden is deze gebaseerd en wat is hier de reden van?
  • Waarderealisatie: inzicht gedreven besluitvorming; in welke processen gaan inzichten gebruikt worden, welke besluiten zullen worden ondersteund?

Output
Inschaling maturity level & engagement data-gedreven cultuur binnen de organisatie.
Nb. Voor een volledig overzicht van het assessment*, neem je contact met ons op.

Wendbaar, veerkrachtig en meer rendement
De keuze voor een data-gedreven onderneming is een keuze om een beweging op gang te brengen doordat je blijk geeft meer inzicht en kennis te willen verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen. Hierdoor ben je als organisatie wendbaar, veerkrachtig en in staat om snel te acteren in een continue veranderende markt. Data-gedreven organisaties bieden daarnaast een hoger rendement.

Focus op cultuur
Draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie is cruciaal. Juist daarom is het belangrijk medewerkers, teams en afdelingen hierbij te betrekken en te voorzien van context en perspectief. Zo kunnen zij zich identificeren met de nieuwe manier van denken vanuit de nieuwe strategie. Dit geeft balans, vertrouwen én een andere mindset. En dus een fundament voor de ontwikkeling van de data-gedreven onderneming.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl