Intelligente vergezichten

Is de organisatie wendbaar? Neemt ze snel beslissingen? Reageert ze op tijd en adequaat op veranderingen in de markt? Kan zij in een rap tempo nieuwe producten en diensten ontwikkelen? En deze ook nog vlekkeloos leveren?

Allemaal prachtige volzinnen en claims die in de praktijk heel erg moeilijk zijn waar te maken. Veelal is er een wens om meer intelligentie toe te passen in de organisatie, want data-gedreven werken wordt veelal gezien als de hiervoor benodigde sleutel. Maar past deze sleutel op elke deur in de organisatie?

In de regel vertrouwen managers en directie dan op oude reflexen. We gaan investeren in nieuwe systemen en platformen, analytics moet integraal onderdeel worden van de procesketen, en alles wordt anders. Niets is minder waar geeft onderzoek aan, 70% van alle digitale transities mislukken doordat er te weinig aandacht is voor de cultuur van de organisatie.

Onderdeel van die oude reflex is dat slechts een heel klein deel van de organisatie zich bezighoudt met de nieuwe strategie. Hierdoor sijpelen deze plannen doorgaans vrij moeizaam door tot alle teams en medewerkers. De top-down aanpak zorgt immers voor vertroebeling van plannen. Eenmaal neergedaald op de werkvloer zijn ze niet meer scherp én ze missen draagvlak en passie!

In een intelligente, meer data-gedreven organisatie verhoog je de autonomie van medewerkers. Logischerwijze stimuleer je hierbij tegelijkertijd het interne ondernemerschap omdat mensen zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk voelen. Dat komt omdat de interne verhoudingen niet zozeer zijn geschoeid op hiërarchische verhoudingen maar op basis van feitelijke én geaccepteerde onderbouwing.

Wil je dus met elkaar samenwerken is het van belang dat mensen over hun eigen domein kunnen kijken. De sleutel ligt dus besloten in het feit dat je gezamenlijk een vergezicht creëert, die iedereen op alle niveaus begrijpt en ook kan uitdragen. Dat zorgt voor passie en intrinsieke motivatie bij managers en medewerkers. Zo kan er vanuit de organisatie zelf inzichten worden gecreëerd die men als nuttig ervaart op de werkvloer omdat afdelingen met elkaar hebben onderzocht welke feitelijke onderbouwing nodig is voor besluitvorming die ook direct kan worden toegepast.

Het begint dus bij draagvlak in de organisatie. Kijk hier eens naar een voorbeeld van een workshop hoe je dit draagvlak kunt creëren. In het tempo wat past bij ambitie en cultuur van de organisatie kun je dan opschalen vanuit een data-gedreven raamwerk en roodmap.

Wil je meer weten over het creëren van een data-gedreven visie en strategie, data-literacy programma’s en hoe je deze implementeert in de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl