Draagvlak krijgen voor data-gedreven werken

Een workshop met quick wins als resultaat!

data-gedreven draagvlak

Wanneer je de wens hebt om meer data-gedreven te gaan werken wil dat niet zeggen dat je al een vastomlijnd beeld of plan hebt hoe je dat wilt realiseren. Laat staan dat je het risico neemt om met ‘halfbakken ideeën’ aan te kloppen bij managers en het MT.

Je kunt dan in een workshop met elkaar uitvinden wat dit voor de eigen onderneming of organisatie zou betekenen en hoe je dit kunt vormgeven. Belangrijk hierbij is dat je direct een aantal quick-wins hebt die je kunt delen in de interne organisatie. Immers, je wilt het data-gedreven enthousiasme breed uitmeten om zo het vuurtje aan te wakkeren er met alle afdelingen mee aan de slag te gaan.

Hoe ziet zo’n dag of dagdeel er dan uit en welke onderwerpen worden behandeld:
– Wat is nu eigenlijk een data-gedreven organisatie?
– Inventarisatie van de data-maturity en -engagement van de organisatie
– Wat is de ambitie van de organisatie en wat zijn de eerste stappen
– Inschatting van het data-gedreven potentieel in met ‘actionable insights’ voor afdelingen en processen
– Wat is de impact hiervan op de interne organisatie en onze klanten
– Wat zou een route-map naar succes kunnen zijn

Binnen de workshop zullen de diverse onderdelen worden gemeten over onderstaande assen/thema’s in de data-gedreven ontwikkeling:
– Leidershap; visie en aansturing
– Strategie; impact op strategie & beleid van de organisatie
– Technologie; data, infrastructuur, systemen, software
– Proces; van data naar inzicht naar waarde
– Organisatie-dynamiek; cultuur en veranderbereidheid
– Medewerker; type & niveau, mate van samenwerking

Ervaring leert dat eenieder hier aan het einde van de dag een aansprekend verhaal van kan maken dat mensen in de organisatie aanspoort hier meer van te willen weten. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een workshop of data-literacy programma’s neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl of via het webformulier.