Bewust data-bekwaam toepassen van inzichten

Om data-inzichten end2end toe te kunnen passen is het belangrijk dat alle betrokkenen in de keten de waarde van data kunnen zien. Daar wringt hem vaak de schoen. De afstand tussen data-specialisten en de (domein/eind) gebruikers is vaak groot.

Data Science & analytics in de data-gedreven keten
Data is de brandstof voor innovatie en input voor strategieën. Data-scientists en -analisten zijn daarom heel belangrijk om data in logische structuren te gieten en modellen te ontwikkelen. Zodoende kunnen deze inzichten worden gedeeld in de organisatie als input voor procesoptimalisatie en besluitvormingsacties (actionable insights). Solide analytische en logische vaardigheden zijn dan ook van belang. Echter loop je ook tegen muren aan van onbegrip en ‘onbewust data onbekwame’ collega’s. Veelal een behoorlijke drempel om inzichten optimaal toe te kunnen passen. Het algoritme lost dit helaas niet voor je op.

De data-gedreven professional maakt de verbinding
Een data-gedreven professional is in staat om de verbinding te maken met afdelingen en medewerkers. Vanuit een sfeer van vertrouwen, samenwerking en zonder onderlinge competitie kunnen er inzichten uit data worden gedeeld en toegepast. Op deze wijze is er eenvoudiger sprake van waarderealisatie in het proces of de keten. 

Traineeship Data-Science
Met een sterk toenemend volume aan data groeit ook het tekort aan Business Intelligence-specialisten en Data Scientists. Dat is dan ook exact de reden dat wij het traineeship Data Science hebben ontwikkeld. Wij leiden young professionals op tot junior data-scientist die in staat zijn de verbinding te maken met afdelingen en medewerkers.  Zo leveren zij een positieve bijdrage aan het bewust data-bekwaam toepassen van inzichten in de organisatie.

Wil je meer weten over de inzet van de data-gedreven trainees? Neem dan contact met ons op via info@dmyb.nl