Afdelingsplannen ‘in sync’ met de data-strategie

Use Case

Een onderneming heeft een sterke wens om meer data-gedreven te werken om gestelde doelen te bereiken. Geheel hiermee in lijn heeft zij een data-visie en -strategie ontwikkeld. Deze is in woord en beeld vormgegeven via de ‘compelling data-story’ om zo managers en medewerkers te voorzien van context en perspectief. Immers, door het beantwoorden van de ‘WHY’ maak je impact en voorzie je de organisatie van een data-gedreven laag.

De uitdaging hierbij lag besloten in het verbinding kunnen maken met en tussen afdelingen in lijn met de data-strategie. Maar hoe krijg je eenvoudig inzicht in de ‘gap’ tussen de innovatieve data-strategie en de meer behoudende afdelingsplannen? En aan welke knoppen moet je draaien om de diverse dilemma’s rondom de operationele uitrol van deze strategie in goede banen te leiden?

Inzicht via textmining

Cruciaal voor het welslagen van het project werd via textmining zéér snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt in welke mate de bestaande afdelingsplannen ‘in sync’ waren met de data-strategie. Een aantal van de afdelingsplannen waren nogal behoudend, controlerend en taakgericht terwijl er juist in het data-gedreven project vanuit veel dynamiek, vernieuwing werd gezocht en een mensgerichte verbinding met andere afdelingen

In de interviews met direct betrokkenen werd hier dieper op ingegaan om herkenning en bewustwording te creëren. Hierdoor was het mogelijk om in de roll-out van de strategie beter in te spelen op de specifieke wensen en achterliggende motivatoren van haar mensen binnen de desbetreffende afdelingen. Deze roll-out werd ondersteund door de verbindende compelling data story én vertaald naar specifieke afdelingen. Vanuit deze meer holistische aanpak was er minder weerstand bij medewerkers en werden andere operationele obstakels in de roll-out verminderd.

Vanuit de nieuw opgestelde teamcompetenties om data-gedreven werken mogelijk te maken werden de diverse rollen en bijbehorende thema’s geplot via textmining op de profielen van de medewerkers. Hierdoor werd de ontwikkelindicatie afgegeven op vaardigheden, rollen en profielen in de diverse domeinen.

Wanneer je kijkt naar de belangrijkste onderdelen én meest lastig te beïnvloeden onderdelen van de data-gedreven cultuur, te weten mind-set en skill-set, werd er een prachtig fundament gelegd voor een functionele en constructieve dialoog. Zo ontvingen medewerkers en managers concrete handvatten om gezamenlijk de weg te bewandelen naar meer data-gedreven werken en dus naar een succesvolle onderneming!