17 februari 2021 | By DMYB

Data-gedreven op de agenda

No comments

De keuze voor een data-gedreven onderneming is een keuze om een beweging op gang te brengen die blijk geeft om meer inzicht en kennis te willen verwerven en dus meer gefundeerde beslissingen te nemen. Hierdoor ben je als organisatie wendbaarder, veerkrachtiger en sneller in staat om sneller te acteren in een continu veranderende markt.

Draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie is cruciaal. Juist daarom is het belangrijk medewerkers, teams en afdelingen hierbij te betrekken en te voorzien van context en perspectief. Zo kunnen zij zich identificeren met de nieuwe manier van denken vanuit de nieuwe strategie. Dit geeft balans, vertrouwen én een andere mindset. En dus een fundament voor de ontwikkeling van de data-gedreven onderneming.

De keuze voor de data-gedreven ontwikkeling begint aan de tafel van het management en de directie. En logisch, hierbij wil je weten waar je als organisatie met elkaar aan begint. Een van de drivers hierbij is de positieve business case voor het desbetreffende onderdeel of proces die meer of volledig data-gedreven moet worden. Zo is deze stap behapbaar en te overzien voor alle betrokkenen.

Case: Self service BI

POSTED IN / DMYBlogs