16 februari 2021 | By DMYB

Data-gedreven bewustwording stimuleren

No comments

De hoeveelheid data zal ook de komende periode bij de meeste bedrijven (exponentieel) doorgroeien. Data storytelling wordt daarom steeds belangrijker om de data-strategie – als afgeleide van de ondernemings-strategie – vorm te geven in woord en beeld om zo de organisatie context en perspectief te bieden.

De juiste inzichten en een helder verhaal zorgen ervoor dat de organisatie in kan gaan op de voortdurend veranderende wensen en behoeften van (interne) klanten. Hoe slim berekeningen en analyses ook zijn om ‘actionable insights’ te generen, als je deze bevindingen niet effectief kunt communiceren, creëer je geen impact. Deze Compelling Data Story voorziet de organisatie van een data-gedreven laag en zorgt voor verbinding en balans tussen medewerkers en afdelingen. Zodoende ontstaat er vertrouwen voor de opgestarte beweging c.q. ontwikkeling.

Maar met het goede verhaal alleen ben je er uiteraard niet. Je zult stappen moeten nemen om kennisdeling breed te implementeren in de organisatie. Een juiste structuur, passende bij het maturity level van de organisatie zorgt, ook binnen een omgeving met een complexe organisatiestructuur, voor aansluiting bij domeinexperts en efficiënt gebruik van schaarse middelen. Risico’s worden geminimaliseerd door het opstellen van gemeenschappelijke normen en richtlijnen rondom waardecreatie.

Vanuit het door ons gehanteerde raamwerk is kennisdeling een wezenlijk onderdeel van de routemap naar de data-gedreven organisatie.

POSTED IN / DMYBlogs