14 april 2020 | By DMYB

‘Data centraal of in dienst van de organisatie?’

No comments

We leven in een data tijdperk dat ons zeer veel mogelijkheden biedt om te innoveren en te groeien. De drang om data-gedreven te ondernemen is sterk aanwezig. Immers, we moeten groeien, liefst sneller dan de markt. In deze dadendrang doen we de dingen zoals we dit altijd hebben gedaan. En klaarblijkelijk werkt dit voor vele aspecten binnen het ondernemen maar op het gebied van een data-gedreven cultuur is dit overduidelijk een ander verhaal. Überhaupt merken we vandaag de dag dat we wellicht zaken anders kunnen en moeten doen …

Veel bedrijven zijn vastbesloten om data-gedreven te opereren, pakken dit aan, als zijnde een van de vele projecten, en investeren fors in technologie. Technologie helpt in hun optiek om processen beter aan te kunnen sturen om zo meer controle te hebben en zo het besluitvormingsproces (hopen) te versnellen. Wanneer je gewend bent om op deze wijze de organisatie aan te sturen is dit ook geen rare of afwijkende denkwijze. Zij zijn ook geen uitzondering daar veel ‘oude economie’ bedrijven op deze wijze managen en technologie hiervoor inzetten.

Neem als voorbeeld de implementatie van een nieuw CRM-systeem. Wanneer dit voorkomt uit de gedachte om een brede en gedragen 360 graden klantbeeld te creëren en zo beter te kunnen inspelen op hun behoeften is dat fantastisch.  Realiteit leert echter dat de reden van de nieuwe aankoop veelal een inkoopvoordeel betreft t.o.v. het huidige systeem en dat het management graag meer controle wenst over de bestaande processen. De invoering van het nieuwe systeem wordt veelal gepresenteerd als een opstap naar een meer data-gedreven cultuur terwijl de organisatie dit totaal anders ervaart. Het vertrouwen in het nieuwe systeem wordt daardoor ondermijnd en krijgt de organisatie een misplaatst beeld bij een data-gedreven cultuur.

Gefrustreerd vanwege de stagnatie is het heel menselijk om eens om je heen te kijken welke afdeling wel en welke afdeling geen bijdrage heeft geleverd. En zo krijgt het silo-denken weer een boost en drijft de organisatie weer verder af van de nieuwe wereld van data-gedreven innovatie en ontwikkeling.

Sleutel voor de data-gedreven organisatie
Wat werkt dan wél? ‘When data is key, people will open doors’. Dat is wezenlijk anders dan de inhoudsloze platitude ‘wij zetten data centraal’ door slechts introductie van meer IT en aanvullende manuele input door de medewerkers.

Snelgroeiende organisaties vanuit het ‘nieuwe economie’ denken én doen het anders. Zij beleggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie, hebben vertrouwen in deze zelfsturende teams en zijn in ‘control’ omdat zij gebruik maken van een gedegen KPI platform die gebruik maakt van betrouwbare data. Hierdoor worden zij voorzien van relevante analyse en informatie en managen op afstand. Resultaat, teams zijn snel, wendbaar, en kunnen vanuit het creatieve proces direct schakelen met klanten en de markt en ontvangen daardoor direct feedback op de door hen ontwikkelde producten en diensten. Zo ontplooien medewerkers zich sneller wat de organisatie direct ten goede komt. Niet verwonderlijk dat deze bedrijven zeer hoog scoren op het gebied van medewerkers aantrekkelijkheid. Zij zetten dus de mens centraal, zowel medewerkers als klanten en gebruiken data om de organisatie meer vertrouwen te geven! Dat is hun definitie van een data-gedreven cultuur.

Niet meegaan in de nieuwe wereld van data-gedreven ondernemen is op de lange termijn niet bevorderlijk voor innovatie, ontwikkeling en continuïteit van de onderneming. Maar het begint bij de mens op managementniveau. Er moet dus een paradigma shift worden gerealiseerd. 

Het begint bij het begin
Het werkt het sterkst, wanneer de organisatie bereid is om te reflecteren en zich openstelt voor de nieuwe realiteit. Hierdoor kun je laag voor laag de juiste argumenten te vinden om data optimaal te benutten voor de groei van de organisatie. Daarbij moet de ‘oude databelofte’ (operationele IT quick-fix – procescontrole) worden geïdentificeerd en vervangen worden door de nieuwe data-inzichten. Door gezamenlijk te kijken waar data verschil maakt en los te laten los wat niets toevoegt, krijg je een afgeslankt (business) model die wendbaar, schaalbaar is en die snel schakelen mogelijk maakt.

Instinctief weet iedereen ook best hoe je dit gezamenlijk kunt realiseren, de vorm waarin is alleen nog niet bekend. Dat is niet erg, hiervoor is er een gedegen data-strategie te ontwikkelen en deze te verbinden met de organisatie via een data-governance- en operations programma. Je mag vertrouwen hebben dat deze vorm en het model zich gedurende het proces zich ontvouwt.

Dus wanneer open jij jouw deuren naar de data-gedreven wereld?

Hoe DataMinded word jij?
Kijk op www.datamindyourbusiness.com

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *